Đăng tin
Bài viết
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN KHI THAM GIA SÀN GIAO DỊCH

1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch/website TMĐT Quangcao360.net


- Khi đăng ký trở thành thành viên của Quangcao360.net và được Quangcao360.net đồng ý, thành viên sẽ được đăng tin quảng cáo , rao vặt trên Quangcao360.net.

- Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Quangcao360.net thông qua trang Quangcao360.net hoặc đăng sản phẩm dịch vụ của minh trên Quangcao360.net.

- Thành viên sẽ được nhân viên của Quangcao360.net hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc đăng tin quảng cáo, rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Quangcao360.net.

- Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Quangcao360.net trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Quangcao360.net2. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch/website TMĐT Quangcao360.net- Cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net phải đăng ký thành viên hoặc kê khai các thông tin cá nhân ban đầu được Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net.

- Hoạt động Quảng cáo và mua bán hàng hóa trên Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net của thành viên phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng

- Hàng hóa Quảng cáo và mua bán trên Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net phải thuộc các mặt hàng được pháp luật cho phép, không thuộc loại hàng hóa bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Thành viên tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp


- Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Sàn Giao Dịch TMĐTquangcao360.net phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí.

- Thành viên phải thông báo cho Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ các quy định Của sàn TMĐT Quangcao360.net

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử

- Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website thương mại điện tử bán hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.


- khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử phải công bố các phương thức thanh toán áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, kèm theo giải thích rõ ràng, chính xác để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website thương mại điện tử bán hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.