Đăng tin
Bài viết
QUYỀN À NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT Quangcao360.net

 

Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của quangcao360.net có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang "Điều khoản sử dụng" này, xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có), để xác nhận, và đồng ý với tất cả các phần sửa đổi, bổ sung. 

 

-   Quangcao360.net có các quyền như sau về nội dung tin đăng: 

 

Với tin đăng có website hoặc đường link có nội dung xấu, quangcao360.net sẽ từ chối đăng và xóa website hoặc link này mà không cần phải báo trước 

 

 2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch/website Quangcao360.net

 

-    Đăng kí thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công bố các thông tin đã đăng kí trên trang chủ website.

 

-       Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

 

-       Yêu cầu thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp đầy đủ thông tin sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ:

 

+ Tên và địa chỉ thường trú

 

+ Số điện thoại

 

+ Địa chỉ Mail

 

-       Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

 

-       Lưu trữ thông tin đăng ký của các thành viên tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

 

-       Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người thành viên.

 

-       Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

 

-       Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

 

-       Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh.

 

-       Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

 

-        Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình

 

-      Quảng cáo 360 đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thanh toán của thành viên trên website, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của thanh viên qua website thương mại điện tử bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng