Đăng tin
Bài viết
QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1. Quy định về đăng tin :

-          Mỗi khách hàng được phép đăng tối đa 5 tin khi chưa xác thực số điện thoại. 

 

-          Tin đăng có phí khi hết dịch vụ sẽ trở thành tin miễn phí. 

 

-          Đối với tin miễn phí đã đăng quá 90 ngày (3 tháng) sẽ được xem như tin hết hạn hoặc đã giao dịch thành công. 

 

-          Nội dung tin trùng lặp trong vòng 30 ngày, chúng tôi có quyền từ chối duyệt tin. 

 

-          Với tin đăng có phí, để tin không bị đánh dấu trùng lặp quý khách vui lòng thực hiện gia hạn tin đăng, không đăng lại tin mới. 

 

-          Nếu quý khách có nhiều tin đăng trùng lặp nôi dung, chúng tôi sẽ chặn quyền đăng tin của quý khách vĩnh viễn.

 

-       Thông tin được đăng và được duyệt trên hệ thống Quangcao360.net cần tuân thủ đúng theo quy định về đăng nội dung.

 

-       Khi một tin được đăng đúng theo quy định, nhân viên phụ trách kiểm tra nội dung của tin. Nếu nội dung của tin đăng đảm bảo đúng theo quy định của Quangcao360.net, thì nhân viên bên kiểm soát nội dung sẽ chấp nhận xuất bản tin đó.

 

-       Với những tin được người dùng báo lỗi hoặc báo trạng thái cần xóa. Nội dung sẽ được nhân viên kiểm tra lại và đảm bảo đúng yêu cầu, nhân viên kiểm soát nội dung sẽ tiến hành thực hiện hỗ trợ người dùng .

 

 2.  Danh sách hàng hóa/dịch vụ cấm:

 

-    Hàng hóa/dịch vụ  có chứa nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

- Hàng hóa/dịch vụ  có chứa nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ

 

- Hàng hóa/dịch vụ  có chứa nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước

 

- Hàng hóa/dịch vụ  có chứa nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc

 

- Hàng hóa/dịch vụ  có chứa nội dung vi phạm chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan

 

- Hàng hóa/dịch vụ  có chứa nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội

 

- Hàng hóa/dịch vụ  có chứa nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực

 

- Hàng hóa/dịch vụ  có chứa nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác

 

- Và những Hàng hóa/dịch vụ  có chứa nội dung nội dung khác bị pháp luật cấm.

 

 3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn và Biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tin

 

-       Thông tin được đăng và được duyệt trên hệ thống Quangcao360.net cần tuân thủ đúng theo quy định về đăng nội dung.

 

-       Khi một tin được đăng đúng theo quy định, nhân viên phụ trách kiểm tra nội dung của tin. Nếu nội dung của tin đăng đảm bảo đúng theo quy định của Quangcao360.net, thì nhân viên bên kiểm soát nội dung sẽ chấp nhận xuất bản tin đó.

-       Với những tin được người dùng báo lỗi hoặc báo trạng thái cần xóa. Nội dung sẽ được nhân viên kiểm tra lại và đảm bảo đúng yêu cầu, nhân viên kiểm soát nội dung sẽ tiến hành thực hiện.

 

-                      Ban quản lý website sẽ Kiểm duyệt tin đăng trước khi tin được hiển thị trên website . Khi phát hiện thành viên vi phạm quy định đăng tin thì ban quản lý website sẽ không duyệt tin cho thành viên .

 

-                      Nếu trường hợp vi phạm năng thì Ban quản lý website sẽ xóa tin đăng và gửi mail cảnh báo và nếu còn tiếp diễn thì thì Ban quản lý website sẽ xóa Tài khoản của thành viên ra khỏi hệ thống .