Đăng tin
Bài viết
NGUYÊN TẮC CHUNG

Sàn giao dịch thương mại điện tử trên website quangcao360.net , đây là một môi trường tạo điều kiện thuận lợi và cho phép các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được đăng tin quảng cáo rao vặt các sản phẩm dịch vụ của mình .

Khách hàng khi muốn tra cứu thông tin, hoặc tham gia đăng tin trên Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net, chỉ cần thao tác truy cập vào website quangcao360.net, trong đó sẽ có đầy đủ các thông tin và đường dẫn cần thiết để người dùng tiếp tục truy cập và tìm được các thông tin phù hợp đối với sản phẩm cần mua, bán hoặc vị trí phù hợp để thực hiện đăng tin quảng cáo rao vặt.


Cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net phải đăng ký thành viên hoặc kê khai các thông tin cá nhân ban đầu được quangcao360.net công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net.

Hàng hóa , sản phẩm ,dịch vụ quảng cáo trên Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net phải thuộc các mặt hàng được pháp luật cho phép, không thuộc loại hàng hóa bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Khi vào web của Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Sàn Giao Dịch TMĐTquangcao360.net phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí.

Thành viên phải thông báo cho Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ các quy định tại Quy Chế.