Đăng tin
Bài viết
CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:       

          

- Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố. 

 

 Địa chỉ mail nhận đơn khiếu nại của khách hàng: nhatangroup.com@gmail.com

 

- Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà  Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Thành viên không quá 7 ngày. 

 

- Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện (Bộ phận Kế toán – Tài chính) và gọi điện xác nhận với Thành viên về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

 

Quangcao360.net tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của thành viên. Vi vậy , đề nghị các thành viên trên website cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến dịch vụ. Mọi hành vi lừa