Đăng tin
Bài viết
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Quangcao360.net bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Quangcao360.net cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Quangcao360.net liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của minh. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quangcao360.net về những hành vi sử dụng  trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Quangcao360.net sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  - Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website Quangcao360.net;

 - Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

 - Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đich xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Quangcao360.net.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Quangcao360.net có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu thông tin cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên má chủ của Quangcao360.net.

- Dư liệu tin đăng quảng cáo rao vặt của thành viên sau 3 tháng tính từ lức hết hạn tin đăng mà không gia hạn thì quangcao360.net sẽ cho là sản phẩm đã giao dịch thành công và bị xóa tin khỏi hệ thống .

 4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin :

                     30d Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của minh bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Quangcao360.net thực hiện việc này .

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Quangcao360.net. Khi tiếp nhận những phản hồi này , Quangcao360.net sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm trong vòng 7 ngày sau khi tiếp nhận phản hồi sẽ  trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

- Thông tin cá nhân của thành viên trên Quangcao360.net được Quangcao360.net cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Quangcao360.net. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Quangcao360.net sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Ban quản lý Quangcao360.net yêu cầu các  cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Quangcao360.net không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. 

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Quangcao360.net chỉ được áp dụng tại địa chỉ website Quangcao360.net. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại Quangcao360.net.

5. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc thông tin các nhân cảu thành viên đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Quangcao360.net. qua mail : nhatangroup.com@gmail.com

Khi tiếp nhận những phản hồi này , Quangcao360.net sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm trong vòng 7 ngày sau khi tiếp nhận phản hồi sẽ  hồi đáp  

 

6. Đảm bảo an toàn giao dịch


Thông tin cá nhân của Khách hàng được lưu trong máy chủ của Quangcao360.net. Website Quangcao360.net xem thông tin như tài sản phải được bảo vệ, và dùng rất nhiều công cụ (mã hóa, mật khẩu, bảo mật vật lý…) để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng, người bán cấp khỏi truy cập trái phép và bị tiết lộ.

Quangcao360.net cam kết bảo đảm bí mật thông tin khách hàng, chỉ sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng, không tiết lộ cho bên thứ ba, chỉ cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Quangcao360.net xây dựng và công bố công khai trên website chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Cho phép thành viên tự chỉnh sửa thông tin cá nhân. Hỗ trợ người dùng trực tiếp khi có yêu cầu.

Quý khách không nên trao đổi những thông tin thanh toán, giao nhận của mình cho 1 bên thứ 3 nào khác để tránh rò rỉ thông tin