Đăng tin

Quảng Cáo Đồ cổ, sưu tập, hàng hiếm các loại tại Toàn quốc

Rao vặt, Quảng Cáo cho gần 3,500 loại Đồ cổ, sưu tập, hàng hiếm tại Toàn quốc. Với mạng lưới rộng khắp, mang đến cho bạn đa dạng Đồ cổ, sưu tập, hàng hiếm, ...
Tổng số tin : 15 tin
Tin nổi bật
Chưa có tin nổi bật
<>
qca1525341052.jpg

DN500, Thép ống đúc 508 x 5.5ly, 508 x 6.0ly, 508 x 7.0ly, 508 x 8.0ly, 508 x 9.0ly, 508 x 10.31ly,

03/05/2018
19,000 VNĐ
yea1525340809.jpg

457 x 7.0ly, 457 x 8.0ly, 457 x 9.0ly, 457 x 10.31ly, 457 x 12ly – Thép Nam Dương Ống thép đúc phi

03/05/2018
18,000 VNĐ
yzd1525340606.jpg

Thép ống đúc 14 inch DN350 phi 355 x 5.5ly, 355 x 6.0ly, 355 x 7.0ly, 355 x 8.0ly, 355 x 9.0ly, 355

03/05/2018
18,000 VNĐ
dcp1525340428.jpg

Thép ống đúc 12 inch DN300 phi 325 x 5.5ly, 325 x 6.0ly, 325 x 7.0ly, 325 x 8.0ly, 325 x 9.0ly, 325

03/05/2018
19,000 VNĐ
jbi1525340218.jpg

ng đúc 10 inch DN250 phi 273 x 5.5ly, 273 x 6.0ly, 273 x7.0ly, 273 x 8.0ly, 273 x 9.0ly, 273 x 10.3

03/05/2018
18,000 VNĐ
ybn1525340062.jpg

Thép ống đúc 8 inch DN200 phi 219 x 5.5ly, 219.1 x 6.0ly, 219.1 x 7.0ly, 219.1 x 8.0ly, 219.1 x 9.0

03/05/2018
19,000 VNĐ
vjn1525339853.jpg

Thép hộp vuông 80x80x5, 100x100x12, 120x120x5, 120x120x10, 200x200x10, 250x250x10

03/05/2018
18,000 VNĐ
ryr1525339687.jpg

Thép hộp chữ nhật 50x100x5, 50x100x6, 100x150x10, 80x160x8

03/05/2018
19,000 VNĐ
rpi1525339540.jpg

Thép hộp vuông 160x160x6, 160x160x8, 175x175x5, 200x200x5, 200x200x6, 200x200x8, 200x200x12 Thép h

03/05/2018
18,000 VNĐ
soz1525339406.jpg

Thép hộp vuông 120x120x5, 120x120x6, 150x150x5, 150x150x6, 150x150x10

03/05/2018
17,000 VNĐ
ocv1525339332.jpg

Thép hộp vuông 50x50x5, 60x60x5, 100x100x5, 100x100x6, 100x100x8, 100x100x10

03/05/2018
18,000 VNĐ
wre1525338913.jpg

ốNG ĐÚC GIÁ Rẻ, Thép ống đúc phi 194 x 6.0ly, 194 x 7.0ly, 194 x 8.0ly, 194 x 9.0ly, 194 x 10.3ly,

03/05/2018
19,000 VNĐ
yta1525338765.jpg

Thép ống đúc 6 inch DN150 phi 168 x 4.0ly, 168 x 5.0ly, 168 x 5.5ly, 168 x 6.0ly, 168 x 7.11ly, 168

03/05/2018
17,000 VNĐ
bsb1525338640.jpg

ốNG ĐÚC GIÁ Rẻ, Thép ống đúc phi 159 x 4.0ly, 159 x 5.0ly, 159 x 5.5ly, 159 x 6.0ly, 159 x 7.0ly, 1

03/05/2018
18,000 VNĐ
rvm1525338470.jpg

ốNG ĐÚC GIÁ Rẻ, Thép ống đúc phi 146 x 4.0ly, 146 x 5.0ly, 146 x 5.5ly, 146 x 6.0ly, 146 x 7.0ly,

03/05/2018
18,000 VNĐ
Tin quảng cáo
Chưa có tin quảng cáo